Sanuma Natural Flat Basket
Sanuma Natural Flat Basket
Sanuma Natural Flat Basket
Sanuma Natural Flat Basket
Sanuma Natural Flat Basket
$80.00

Sanuma Natural Flat Basket

Hand-woven with wild plants made by Sanuma Astisan.

Measurements:
Medium    D 20"
Large    D 23.5"